OPSTAP

gezinsvakanties

Onze Sponsors


Wij danken onze sponsors en de milde schenkers van giften, zonder hun financiële steun zou onze werking niet mogelijk zijn. Onze vrijwilligers gaan gratis mee en worden voor hun diensten niet betaald.


Vzw Opstap staat in voor de huisvesting, transport en voeding van de vrijwilligers. De ouders betalen een bijdrage in de kosten voor opvang, het grootste gedeelte van de kosten wordt gedragen door sponsoring.


Een van de grootste uitdagingen, na de organisatie van de gezinsvakantie is de zoektocht naar nieuwe sponsors. Alle hulp en voorstellen zijn steeds welkom.


Vzw Opstap kan wettelijke attesten afleveren voor ontvangen giften.(nationaal nr. 0457.874.840) Schenkingen(giften) vanaf € 40.00 mogen van het belastbaar inkomen afgetrokken worden. Stortingen kunnen gedaan worden op de rekening van vzw Opstap bij de bank BNP Paribas Fortis IBAN nr: BE88 0012 7632 0441 en BIC code: GEBABEBB


Onze Sponsors TOP 2024 INSCHRIJVINGSFORMULIER MEDEWERKERS.pdf affiche_nl.pdf